Gebouwenverzekering

Offerte gebouwenverzekering

Zonder bedrijfspand kunt u niet. Of u nu een restaurant, fabriek of kantoor heeft: in uw bedrijfspand staan uw computers, uw administratie, komt uw personeel dagelijks werken en ontvangt u klanten. Daarnaast is er vaak een niet onaanzienlijk kapitaal in geïnvesteerd. Een kapitaal wat u, en uw financiers, goed wilt beschermen tegen allerlei risico’s. Een gebouwenverzekering is daar de oplossing voor.

Uw gebouwverzekering is nauw verweven met uw inventarisverzekering en eventueel uw bedrijfsschadeverzekering. Het is raadzaam om deze niet gescheiden af te sluiten maar bij voorkeur op één polis onder te brengen.

Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en uw bedrijfsactiviteiten neemt de complexiteit toe en daarmee ook de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen voordat ze u als risico willen accepteren.

In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij een inspecteur bij u langs laten gaan om het risico te inspecteren. Hij of zij zal u dan vragen stellen over preventie, beveiliging, activiteiten, opslag, logistiek, brandwerende middelen, aanwezige goederen, inventaris en de waarde van uw gebouw. Op basis van zijn of haar bevindingen maakt de inspecteur een inspectierapport op met daarin een aantal bevindingen en aanbevelingen. Sommige van die aanbevelingen zijn dwingend van aard en zonder dat ze zijn uitgevoerd zal de verzekeringsmaatschappij u niet willen verzekeren. De andere aanbevelingen resulteren doorgaans in een premiekorting wanneer ze door u worden uitgevoerd. Het risico voor de verzekeringsmaatschappij verminderd immers.

Uw verzekeringsadviseur op verzekeringsmaatschappij kan u helpen met raad en daad bij het uitvoeren van de aanbevelingen en u in contact brengen met de juiste instanties en bedrijven.

Wijzigingen in de ligging, belendingen, bestemmingen, verzekerde waarden of wijzigingen van welke aard dan ook dient u ALTIJD door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Want indien de wijziging een risicoverzwaring betreft, en u heeft verzuimd de wijziging door te geven, bent u niet verzekerd.