Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Arbeidsongeschikheidsverzekeringen? Wie als zelfstandig ondernemer z’n brood verdient, moet zich goed beseffen dat hij niet verzekerd is voor de WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen). Die geldt immers alleen voor werknemers. Dat betekent: raakt u arbeidsongeschikt waardoor u geen inkomen meer kunt verwerven, of veel minder dan voorheen, dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is dus verstandig

Arbeidsongeschikheidsverzekering afsluiten

Zzp’ers, vrije beroepsbeoefenaren, ondernemers, ze hebben er allemaal mee te maken. Om dit risico af te dekken is het belangrijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Inkomen door arbeidsongeschikheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt, of dat nu komt door ziekte of door een ongeluk. Hiermee valt u inkomen dan niet zo enorm terug als u niet meer kunt werken door ziekte.

Uitkering overheid alleen voor werknemers

De overheid vindt dat degenen die niet in loondienst zijn, zelf voor een aantal voorzieningen moeten zorgen. Een ondernemer kan geen werkloosheidsuitkering (WW) krijgen, en ook geen arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergelijken

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten doet u niet zomaar even. De polissen dekken een pittig risico af – de premies zijn zeker geen schijntje. Reden te meer om de mogelijkheden voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering goed te vergelijken, voordat u er één afsluit.

Premies en polisvoorwaarden

Het is belangrijk om de premies en polisvoorwaarden goed naast elkaar te leggen, een zorgvuldige vergelijking te maken. Dat valt nog helemaal niet mee: er is sprake van verschillende eigen risico’s en verzekerde bedragen, en van verschillende methoden om uw arbeidsongeschiktheid te bepalen.

Grote verschillen

Denk daarom niet dat de goedkoopste verzekering per definitie de beste keuze is. Door de grote verschillen in polissen is het belangrijk om de kenmerken van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen goed met elkaar te vergelijken.

Offertes aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

U kunt op deze site gemakkelijk en snel offertes voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen. Daarbij kunt u ervoor kiezen om van meerdere assurantiekantoren en verzekeraars een offerte te ontvangen.

Offertes vergelijken

Dat maakt het makkelijker om de mogelijkheden te vergelijken en een goede keuze te maken. Bij die keuze kunt u zich ook laten helpen door een professionele verzekeringsadviseur. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet om een paar euro, een persoonlijk advies kan zeker zinnig zijn. Op die manier krijgt u niet alleen een offerte, maar ook persoonlijke voorlichting en informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering duur?

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering valt veel zelfstandigen tegen. Zo sterk, dat velen ervoor kiezen helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarmee nemen ze zelf het risico van een enorme inkomensdaling bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid, terwijl het maar de vraag is of ze dat risico werkelijk kunnen dragen.

Verschillen groot

Wanneer u de premie te hoog vindt, kunt u beter kijken of u niet goedkoper uit kunt zijn dan in de offerte die voor u ligt. Wellicht is een lager verzekerd bedrag ook voldoende, of een hoger eigen risico. Ook zijn de verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen groot. Heeft u alle verzekeringen voor uw onderneming bij één verzekeraar, dan kan deze misschien voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ook een interessantere premie aanbieden. Bekijk nu alle arbeidsongeschikheidsverzekeringen online

Sociale verzekeringen

Deze sociale verzekeringen zijn alleen bestemd voor werknemers. Die worden bij ziekte de eerste twee jaar doorbetaald door hun werkgever, daarna worden ze gekeurd voor de WIA. Wie bij die keuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden wordt, komt niet in aanmerking voor een uitkering. Tussen de 35% en de 80% komt men in aanmerking voor de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Bij deze regeling wordt gekeken naar wat men nog zou moeten kunnen verdienen met de beperkingen die de arbeidsongeschiktheid oplevert, de restverdiencapaciteit. Eerst krijgt men voor een bepaalde periode – afhankelijk van het arbeidsverleden, maximaal 38 maanden – een loongerelateerde uitkering. Zodra die periode voorbij is volgt er een loonaanvullingsuitkering, tenminste: als u tenminste 50% van de restverdiencapaciteit aan inkomen bij elkaar sprokkelt. Lukt dat niet, dan vervalt u in een vervolguitkering, die van een bijzonder laag niveau is. Wie meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard wordt, krijgt een uitkering volgens de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): 75% van het WIA-maandloon.

De beschreven uitkering is er dus alléén voor werknemers, mensen in loondienst. Zelfstandig ondernemers hebben er geen recht op en moeten zelf voor een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid zorgen. Dat kunt u doen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.