Bent u verzekerd tegen funderingsproblemen?

Uit onderzoek is gebleken dat het aantal huizen met funderingsproblemen fors is toegenomen het afgelopen jaar. Vooral het rappe tempo is reden tot zorg.Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) meldt dat ongeveer een miljoen huizen dreigen te verzakken. Hoe zit het met uw woning en mocht u schade hebben wie draait daar voor op?

Al jaren is bekend dat woningen in Nederland verzakken, maar recente onderzoeken hebben aangetoond dat probleem groter is dan gedacht. Het KCAF zag het afgelopen jaar het aantal meldingen van funderingsproblemen fors stijgen. De klachten kwamen niet alleen uit de bekende gebieden maar ook uit gebieden waar men eerst dacht geen problemen te hebben op dit gebied. Vanwaar deze problemen en hoe ontstaan deze verzakkingen?

Het grondwaterpeil daalt

Woningen met een houten paalfundering kunnen last krijgen van paalrot of paalpest als het grondwaterpeil daalt. Hierbij komt een deel van de paal dan droog te staan en valt ten prooi aan een schimmel of een bacterie die het hout aantast. Er zijn verschillende oorzaken van een zakkend grondwaterpeil. Op het platteland draineren boeren het land omdat zij anders problemen krijgen met de begaanbaarheid voor vee of materieel.

In stedelijk gebied drukt het enorme gewicht van de bebouwing lucht en water uit de bodem. Dat leidt tot bodemdaling, die ook woningen treft die geen houten palen maar een gemetselde voet of betonvoet onder de dragende muur hebben. Het funderingsprobleem speelt vooral bij huizen die voor 1970 zijn gebouwd. Daarna is er overgestapt op brede funderingen van beton.

 

Droge zomer

De lange droge zomer van 2018 heeft er ook voor gezorgd dat het aantal verzakkende huizen is toegenomen. Hierdoor is het grondwaterpeil zeer sterk is gedaald en is nog steeds niet op het oude niveau. De schade die huizen oplopen door de verzakking loopt uiteen van klemmende deuren tot scheuren in muren en vloeren. Bij ernstige verzakking kan de woning zelfs onbewoonbaar worden.

 

Bent u hier tegen verzekerd?

Bent u verzekerd tegen funderingsproblemen door verzakking op de woonhuisverzekering? Nee helaas niet. De woonhuisverzekering vergoedt alleen schade die door een plotselinge gebeurtenis veroorzaakt wordt, zoals storm of brand. Verzakkingen ontstaan juist door een langlopend natuurverschijnsel.

Bij wie kunt u dan terecht? In 2017 is door gemeenten samen met het Rijk en banken, het fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht met een omvang van 100 miljoen euro. Op dit moment zijn echter alleen Rotterdam, Gouda en Zaanstad bij het fonds aangesloten.

Deel dit bericht:
Facebooktwittermail
Volg ons:
Facebooktwitter