Pensioengat en pensioenbreuk

pensioen

 

Pensioengat en pensioenbreuk

De pensioenbreuk en het pensioengat worden nog vaak door elkaar gebruikt. Toch betekenen ze niet hetzelfde. Eigenlijk is de pensioenbreuk een deel van het pensioengat.

Pensioen gat Wat is een pensioengat?

Daarvoor kijkt u naar het inkomen dat u nodig heeft vanaf uw pensionering, en het inkomen dat u volgens de huidige opbouw zult ontvangen. Dat inkomen bestaat uit AOW, uw pensioen via de werkgever en misschien iets met lijfrente.

Standaard 70%

Welk inkomen u nodig heeft is vooraf wat lastig te bepalen. Vaak wordt hiervoor een standaard aangehouden van 70% van het laatstverdiende salaris. Welk inkomen u gaat ontvangen is afhankelijk van de opgebouwde AOW, het opgebouwde pensioen en de eventuele overige voorzieningen.

Pensioenbreuk

Wat is een pensioenbreuk? Een pensioenbreuk wordt veroorzaakt door het wisselen van werkgever. Het opgebouwde pensioen bij de oude werkgever wordt daarna soms niet helemaal aangepast aan de ontwikkeling van de lonen (of prijzen). Daardoor groeit het opgebouwde pensioen niet mee met de inflatie en kunt u er in de toekomst minder mee kopen, de zogenaamde pensioenbreuk dus

Oplossen pensioenbreuk

Bij pensioen volgens een eindloonregeling kan bovendien pensioenbreuk ontstaan, doordat de salarisgroei bij de nieuwe werkgever niet wordt meegenomen in het pensioen bij de oude werkgever. Dit kan (deels) opgelost worden door het opgebouwde pensioen mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Dat noemen we waardeoverdracht.

Pensioenbreuk zorgt dus voor een stukje pensioengat: een lager inkomen als u met pensioen gaat. Verder kan het pensioengat veroorzaakt worden door bijvoorbeeld:

  • Werken in het buitenland
  • Echtscheiding
  • Een slechte pensioenregeling
  • Minder dan veertig dienstjaren
  • Een periode parttime werken
  • Eerder stoppen me werken

Pensioen

Om uit te zoeken hoe het ervoor staat met uw pensioen, is het verstandig om in gesprek te gaan met een financieel adviseur.