Pensioenleeftijd

pensioen

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop uw ouderdomspensioen ingaat. Deze staat momenteel meestal op 65 jaar, maar de pensioenleeftijd is in beweging.

AOW-leeftijd

Niemand kan de discussie rondom de AOW-leeftijd gemist hebben. Nu is de AOW natuurlijk niet hetzelfde als uw pensioen. De AOW is een overheidsvoorziening, het pensioen bouwt u op via uw werkgever.

Pensioenleeftijd

De politieke discussie ging in eerste instantie om de AOW leeftijd. Door de vergrijzing en het feit dat we gemiddeld genomen langer blijven leven, wordt de AOW op de langere termijn onbetaalbaar. De uitkeringen voor de huidige AOW-gerechtigden moeten namelijk opgebracht worden door de mensen die nu werken.

AOW leeftijd verhogen

Er is geen persoonlijke spaarpot, waaruit men in de toekomst geld krijgt. Om deze reden is inmiddels besloten dat de AOW leeftijd in 2020 verhoogd wordt naar 66 jaar, en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar.

Inkomensgat

In principe zou dat los kunnen staan van de pensioenleeftijd. Die zou op zich op 65 kunnen blijven staan. Dan hebben degenen die op hun 65e willen stoppen met werken wel een probleem. Twee jaar lang hebben ze dan alleen maar hun werkgeverspensioen, en geen AOW. Dat levert een inkomensgat op dat voor veel mensen niet zomaar te overbruggen is.

Pensioen opbouw

Bovendien hebben de pensioenfondsen behoorlijke problemen hebben met hun opbouw. De combinatie van deze problemen met het inkomensgat leidt er waarschijnlijk toe dat de ingangsdatum van het oudedagspensioen meegaat met die van de AOW. De pensioenleeftijd dus helemaal naar 66 jaar en later naar 67 jaar.