AOW-opbouw en AOW-gat

pensioen

De AOW is een uitkering voor ouderen. De afkorting staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Tot 2020 geldt dat iedereen die 65 jaar wordt een AOW-uitkering krijgt. Vanaf 2020 wordt de AOW leeftijd 66 jaar, en waarschijnlijk vanaf 2025 nog een jaartje ouder: 67 jaar. Bij verzekeringen-online leggen wij uit de AOW-opbouw en mogelijk AOW-gat uit.

AOW-opbouw

AOW wordt opgebouwd door iedereen die legaal in Nederland woont, tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar. Voor ieder jaar dat u in die periode in Nederland woont, bouwt u 2% van de AOW-uitkering op.

AOW-gat

Woont u een tijdje in het buitenland, dan bouwt u over die jaren dus géén AOW op. Dat leidt tot een AOW-gat. Als u 65 wordt, krijgt u dan geen volledige AOW-uitkering.

AOW en buitenland

Wie naar het buitenland vertrekt kan zich wel vrijwillig bijverzekeren voor de AOW. Dat wordt geregeld via de Sociale Verzekeringsbank (SVb), de instelling die de AOW-uitkeringen ook uitbetaalt.

Vrijwillige verzekering

Ditzelfde geldt voor mensen die pas na hun 15e naar Nederland zijn gekomen. Door de vrijwillige verzekering zorgt u ervoor dat u later alsnog een volledige AOW-uitkering krijgt.

Ander AOW-gat

Er is nog een ander AOW-gat mogelijk. Dit is aan de orde wanneer er twee partners zijn die in leeftijd verschillen. Hiervoor is het handig om te weten hoe de AOW wordt vastgesteld. Er zijn drie verschillende AOW-uitkeringen: voor de alleenstaande, voor de alleenstaande ouder (met een kind tot 18 jaar) en voor samenwonende of gehuwde partners.

AOW alleenstaande

De AOW voor een alleenstaande is 70% van het netto minimumloon, voor wie samenwoont of getrouwd is 50%. Twee van die partners hebben dus samen 100% van het netto minimumloon.

Maar: partners worden meestal niet tegelijk 65 jaar. Daarom is er de AOW toeslag. Wie 65 jaar wordt en een partner heeft die jonger is, kan die toeslag krijgen. Maximaal is dat diezelfde 50%, waardoor het totaal alsnog op 100% uitkomt. Dat is wel afhankelijk van het eigen inkomen van de partner. Tot zover niets aan de hand. Vanaf 2015 vervalt de partnertoeslag. Wie vanaf dan 65 wordt, krijgt zijn of haar eigen AOW van 50%, en geen toeslag meer. Vooral in situaties met een groot leeftijdsverschil kan dit AOW-gat flink in de papieren lopen.