lijfrente-en-pensioen

Pensioen tekort, aanvullend pensioen en vervroegd met pensioen

Ongetwijfeld heeft u weleens gehoord dat premies van lijfrentes fiscaal aftrekbaar zijn. Voor deze fiscale aftrek moet u zich echter wel aan bepaalde regels houden. Deze regels worden door de overheid ook nog weleens aangepast, omdat ze ons een bepaalde kant op willen sturen. Zo was de premie voor een overbruggingslijfrente voorheen fiscaal aftrekbaar, maar inmiddels niet meer. De overheid wil ons niet meer stimuleren om eerder te stoppen met werken – in plaats daarvan wordt langer doorwerken nu fiscaal aangemoedigd.

Lijfrentes

Om de premie te mogen aftrekken, moeten lijfrentes volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 een bepaald doel beogen. Eén daarvan is het opbouwen van een aanvullende pensioenvoorziening, waarbij de regel wel is dat de totale oudedagsvoorziening niet bovenmatig mag zijn. Ook lijfrenten die bedoeld zijn voor meerderjarige invalide kinderen en kleinkinderen, voor uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval, en voor arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen.

Premies zijn alleen aftrekbaar als ze ingelegd worden voor een voorziening waarmee in de toekomst één van de volgende lijfrentes aangekocht gaat worden:

  • Oudedagslijfrente
  • Nabestaandenlijfrente
  • Tijdelijke oudedagslijfrente

De overbruggingslijfrente is, zoals eerder beschreven, uit dit rijtje verdwenen. Een oudedagslijfrente is een levenslange uitkering, die uiterlijk op uw 70-jarige leeftijd mag ingaan. Komt u te overlijden, dan mag de uitkering voor maximaal 70% overgaan op uw partner.

Nabestaandenlijfrente

Een nabestaandenlijfrente geeft een inkomen voor uw nabestaanden, voor als u komt te overlijden. Deze mag levenslang of tijdelijk zijn. Dit kan een mooie manier zijn om het ontbreken van een ANW-uitkering te compenseren.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente wordt vaak ingezet om tijdens de eerste jaren na pensionering een hoger inkomen te hebben dan later. Veelal zijn gepensioneerden de eerste jaren nog heel actief, willen gaan reizen nu ze tijd hebben, terwijl ze met het verstrijken van de jaren toe kunnen met een lager inkomen. De tijdelijke oudedagslijfrente kent wel een maximum van zo’n € 20.000 per jaar.