lijfrente-en-pensioen

Pensioen en lijfrente advies gesprek

Advies gesprek pensioen?

Voor uw oude dag is er vanuit de overheid maar heel beperkt inkomen geregeld: alleen de AOW. Om na uw werkzame leven meer te besteden te hebben dan alleen een mager AOWtje, heeft u daarop een aanvulling nodig. Die aanvulling wordt door veel mensen opgebouwd in een pensioen via de werkgever. De vraag is echter, of dat het inkomen tegen die tijd wel voldoende aanvult? Dit kunt u eenvoudig via een advies gesprek pensioen doen. Heeft u enig idee? Doe nu vrijblijvend een adviesgesprek pensioen

Pensioen advies gesprek
Voor veel mensen is de oudedagsvoorziening een soort ‘ver-van-mijn-bed’ show. Daardoor gaan ze er zich pas in verdiepen als ze Abraham of Sara al gezien hebben. Dat is rijkelijk laat, want als er iets aangevuld moet worden om tot een redelijk inkomensniveau te komen, is de tijd om dat op te bouwen nogal kort.

Het aanvullen van uw oudedagsinkomen is goedkoper naarmate u langer de tijd heeft om er kapitaal voor op te bouwen. Het opbouwen van dat kapitaal kan op allerlei verschillende manieren:

Pensioen aanvulling

Het opbouwen van kapitaal voor een pensioenaanvulling kan in veel gevallen fiscaal ondersteund worden. Als u dan geld spaart of belegt via een lijfrenteverzekering of banksparen, is de inleg daarvan binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar.

Lijfrente

Om te bepalen welke aanvulling u nodig heeft, hoe u daarvoor het beste kapitaal kunt opbouwen voor een lijfrente, wat het u gaat kosten om dat te doen, en welke fiscale mogelijkheden er zijn, is een adviesgesprek met een financieel adviseur een absolute must. Het gaat om een lange termijn planning, waarbij het voor velen lastig is om de mogelijkheden en gevolgen zelf te overzien.

Advies gesprek lijfrente

Welke factoren spelen er een rol bij het maken van keuzes ten aanzien van uw oudedagsvoorziening? Onder andere:

  • Uw huidige pensioenregeling bij uw werkgever
  • Vroegere pensioenregelingen bij voormalige werkgevers
  • Uw woonsituatie nu, en uw geplande woonsituatie bij pensionering
  • De ruimte die u heeft in uw maandelijks budget
  • De fiscale mogelijkheden om de inleg in een lijfrentevoorziening in mindering te brengen op het inkomen (uw jaarruimte en reserveringsruimte)

Lijfrente advies gesprek

U heeft dus een financieel adviseur nodig heeft die uw pensioensituatie overziet, deze helder voor u in beeld brengt, de benodigde aanvullingen berekent en hiervoor geschikte oplossingen – zoals een lijfrente op basis van verzekeren of banksparen – aandraagt. Gaat u daarom in gesprek met een financieel adviseur die dit alles voor u kan doen.

Meer informatie over lijfrentes?