lijfrente-en-pensioen

Lijfrente premie aftrek

 

Er zijn mogelijkheden om kapitaal op te bouwen voor een lijfrente, met gebruik van fiscale voordelen. Dat fiscale voordeel zit dan in de aftrek van de betaalde inleg. Aan die aftrek zitten wel voorwaarden verbonden.

In de loop der jaren zijn de voorwaarden voor de lijfrente aftrek nogal eens aangepast. Zo was er vroeger een basisruimte: een standaard bedrag dat iedereen fiscaal op het inkomen in mindering kon brengen, als dat bedrag in een lijfrentevoorziening werd gestopt. Deze basisruimte is al een aantal jaren niet meer van toepassing.

Inmiddels zijn er nog twee mogelijkheden voor fiscale aftrek:de jaarruimte en de reserveringsruimte.

Jaarruimte

Om überhaupt voor lijfrente aftrek in aanmerking te komen, moet u aantonen dat u een pensioentekort heeft. Dat toont u aan door middel van de zogenaamde jaarruimte berekening. De jaarruimte berekent u altijd met gegevens van een jaar eerder. Dus voor de jaarruimte over het belastingjaar 2011, gebruikt u de gegevens van 2010. Om deze berekening te maken, heeft u de volgende gegevens nodig:

• Uw belastingaangifte

• Uw inkomensgegevens

• De opgave van uw pensioenaangroei (factor A, deze krijgt u van uw pensioenuitvoerder)
Met deze gegevens kunt op de website van de Belastingdienst een jaarruimteberekening maken.

Reserveringsruimte

Als u in de afgelopen jaren wel een pensioentekort heeft opgebouwd, maar hiervoor niet de jaarruimte hebt gebruikt, kunt u die jaarruimte alsnog benutten. Met de reserveringsruimte kan de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar alsnog aangewend worden voor een fiscaal aftrekbare lijfrentestorting.

Belasting over uitkeringen

Belangrijk om u te realiseren is wel, dat u de lijfrente aftrek niet zomaar als cadeautje krijgt. Omdat u de inleg (de premie voor een lijfrenteverzekering, of de storting op een bankspaarrekening) nu fiscaal kunt aftrekken, zult u over de lijfrente uitkeringen in de toekomst inkomstenbelasting betalen. Er is in feite sprake van uitstel van belastingheffing. De inleg is nu aftrekbaar, de uitkeringen zijn te zijner tijd belast. Dit heeft als voordeel dat u nu een belastingteruggave krijgt, waarmee u in de tussenliggende jaren leuke dingen kunt doen of rendement kunt behalen. Bovendien betalen veel mensen na hun pensionering een lager belastingpercentage over de top van hun inkomen, dan in de jaren waarop ze volop aan het werk zijn.

Advies

Wanneer u aan de slag gaat met lijfrentes, komt u wellicht allerlei zaken tegen waar u nog niet eerder van gehoord heeft. Of waar u allerlei vragen over heeft. Wees verstandig, en win professioneel advies in over de mogelijkheden met lijfrentes. Verkeerde beslissingen kunnen veel geld kosten!