Direct ingaande, vrijvallende, vrijkomende of expiratie lijfrente

lijfrente-en-pensioen

Een direct ingaande lijfrente is – het woord zegt het al – een lijfrente die direct ingaat. Een lijfrente is niets anders dan een periodieke uitkering (de rente, dus een uitkering per maand, per kwartaal of per jaar) die afhankelijk is van het in leven zijn van een persoon (het lijf). Bij een direct ingaande lijfrente wordt er nu één bedrag gestort – de koopsom – en gaan de uitkeringen meteen in. Het is een manier om een groot bedrag in termijnen te ontvangen. De reden om dit via een lijfrente te doen is doorgaans fiscaal.

Gouden Handdruk

Zo wordt een direct ingaande lijfrente vaak gebruikt bij een Gouden Handdruk. Als iemand ontslagen wordt en een ontslagvergoeding meekrijgt van zijn werkgever, is het fiscaal niet gunstig om deze in één keer te laten uitbetalen op de rekening van de ontslagen werknemer. In die situatie betaalt de werknemer in dat jaar inkomstenbelasting over het volledige bedrag, wat een zware belastingdruk oplevert. Die belastingheffing kan voorkomen worden door het bedrag te storten in een direct in gaande lijfrente. Dan zijn de periodieke uitkeringen belast, en wordt de belastingheffing dus gespreid over de hele periode van uitkeren.

Opgebouwd lijfrentekapitaal

Een andere situatie waarin een direct ingaande lijfrente wordt aangekocht, is bij de overgang van een opbouwende naar een uitkerende lijfrente. In de opbouwfase is er een kapitaal bij elkaar vergaard, waarvan voor de uitkeringsfase een lijfrente aangekocht moet worden. Dat is dan een direct ingaande lijfrente. Of een uitgestelde, als de uitkeringen pas over enige tijd beginnen maar de zaak nu wel al vastgelegd wordt.

Shoppen

Veel mensen denken dat ze met hun opgebouwde lijfrentekapitaal een uitkerende lijfrente moeten aankopen bij dezelfde financiële instelling als waar de opbouw heeft plaatsgevonden. Dat is een hardnekkig misverstand! U mag met het lijfrentekapitaal shoppen: op zoek gaan naar de bank of verzekeraar die u de beste periodieke uitkering voor dat kapitaal aanbiedt. Het is erg lucratief om dat ook werkelijk te doen, shoppen kan u een behoorlijk hogere lijfrente uitkering opleveren.

Advies

Het vergelijken van aanbiedingen voor direct ingaande lijfrentes is op zich niet heel ingewikkeld. Als u de uitgangspunten gelijkstelt is de aanbieder met het hoogste lijfrentebedrag op dat moment de beste. Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan de verschillende mogelijkheden. De uitgangspunten die u hanteert bij de vergelijking en aanvraag moeten immers wel passen bij uw persoonlijke situatie. Bovendien hebben financieel adviseurs vaak toegang tot aanbieders van direct ingaande lijfrentes die u zelf niet gemakkelijk zult vinden.