Vormen levensverzekering

levensverzekering

Welke vormen van de levensverzekering zijn er?

Veel aanbieders hebben mooie namen voor hun levensverzekeringen bedacht. Echter in essentie zijn er de volgende vormen van levensverzekeringen:

  • Kapitaalverzekering bij leven
  • Kapitaalverzekering bij overlijden
  • Mengverzekering

Overigens zijn er op de bovenstaande drie basisvormen oneindig veel variaties die u, in samenspraak met uw adviseur, geheel zelf kunt samenstellen en afhankelijk maken van uw leeftijd, budget en gezinssamenstelling.

Voor het onderscheid tussen verschillende soorten levensverzekeringen zijn twee aspecten van belang, namelijk de wijze van uitkeren en het moment van uitkeren.

Wijze van uitkeren

Een levensverzekering kan ineens een bedrag uitkeren of periodiek een uitkering geven. In het eerste geval is er sprake van een kapitaalverzekering, in het tweede geval is er sprake van een renteverzekering. Daarbinnen zijn weer veel variaties denkbaar, waarvan hiernaast een aantal producten wordt weergegeven. Uw verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur kan u er meer over vertellen.

Moment van uitkeren

Voor het moment van uitkeren is het van belang of de verzekerde op de einddatum van de verzekering al dan niet in leven is. Afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm kan een levensverzekering uitkeren als de verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt of als de verzekerde nog in leven is op de einddatum van de verzekering. Een mengvorm is ook mogelijk.