Overlijdensrisicoverzekering

overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering (kapitaalverzekering bij overlijden)

Deze verzekeringsvorm keert uit wanneer u vóór een bepaalde datum komt te overlijden of wanneer u überhaupt komt te overlijden.

De specifieke vormen die er zijn:

  1. levenslange kapitaalverzekering bij overlijden
  2. tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden
  3. risicokapitaalverzekering bij overlijden

De eerste variant geeft een op de polis genoemde uitkering op welk moment u ook komt te overlijden. Deze verzekering is een alternatief voor een uitvaartverzekering, begrafenisverzekering of een successieverzekering (deze is voor de betaling van de successierechten).

De tweede variant heeft een einddatum. Deze keert dus alléén uit wanneer u (de verzekerde) vóór een bepaalde datum komt te overlijden. Indien u nog in leven bent op de einddatum van de verzekering dan loopt deze af zonder tot uitkering te komen. Deze verzekering wordt vaak afgesloten wanneer er een hypotheek wordt afgesloten of als gezinsvoorziening wanneer de (hoofd-) kostverdiener(s) komen te overlijden. De verzekering keert direct na het overlijden van de verzekerde uit.

De derde variant is bijna hetzelfde als de tweede variant. Echter deze keert niet direct na het overlijden uit naar op een vaste datum (vaak de einddatum).