Kapitaalverzekering Eigen Woning

kapitaalverzekering-eigen-woning

Een kapitaalverzekeringen eigen woning is een kapitaalverzekering met als doel een geldbedrag sparen om de eigenwoningschuld af te lossen. Je bouwt dus kapitaal op om later je hypothecaire lening in zijn geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Vormen van kapitaalverzekering eigen woning

De kapitaalverzekering eigen woning kan worden onderverdeeld in drie verschillende vormen.

Kapitaalverzekering bij leven

Met een kapitaalverzekering bij leven spaar je voor een gegarandeerd eindkapitaal. De uitkering die je krijgt wordt in veel gevallen verhoogd met winstbijschrijvingen.

Universal lifevezekering en de unit-linkedverzekering

Bij deze twee vormen wordt de premie die je betaalt belegd in beleggingsfondsen. Er zit echter een verschil in de manier waarop er belegd wordt.

Bij alle bovengenoemde vormen leg je een premie in. De premie is afhankelijk van een aantal factoren waaronder je leeftijd. Als je jonger bent heb je meer tijd om de premie op te bouwen. Hoe jonger je bent, hoe lager de premie die je betaalt. Om deze reden speelt ook de looptijd van de verzekering een rol. Hoe langer de looptijd is, hoe meer tijd om te sparen en hoe lager de premie dus is.

Voor wie is de kapitaalverzekering eigen woning?

Een kapitaalverzekering eigen woning kan gebruikt worden om een vermogen op te bouwen om op een bepaald moment je hypotheek af te lossen. Vaak wordt deze verzekering gecombineerd met een uitkering bij overlijden. Je nabestaanden kunnen dan de hypotheekschuld aflossen wanneer je komt te overlijden. Dan is er sprake van een gemengde verzekering, er is uitkering bij leven en bij overlijden.