Gemengde levensverzekering

Gemengde levensverzekering

Een mengverzekering is altijd een constructie van de eerdere twee genoemde basisvarianten (kapitaalverzekering bij leven en/of bij overlijden).

Er zijn in essentie twee soorten mengverzekeringen:

  1. gemengde verzekering
  2. kapitaalverzekering op vaste termijn

De gemengde verzekering is een samenvoeging van de kapitaalverzekering bij leven en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. Er komt dus een vaste uitkering wanneer u nog in leven bent op de eindddatum én er komt ook een vaste uitkering wanneer u vóór de einddatum komt te overlijden.

De kapitaalverzekering op vaste termijn geeft altijd een uitkering op een bepaalde datum. Dit is dus een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een risicokapitaalverzekering bij overlijden.