Clausules levensverzekering

levensverzekering

Clausules

U kunt aan een levensverzekering een aantal clausules hechten of zijn standaard eraan gehecht. De meest voorkomende staan hieronder:

Pensioenclausule

De clausule wordt aan de polis gehecht wanneer de kapitaalverzekering onderdeel is van een pensioenvoorziening en in dat kader gesloten is tussen werkgever en werknemer. Deze clausule is van belang voor het voldoen aan de vereisten van de PSW (Pensioen- en Spaarfondsen Wet).

Verpandingsclausule

Deze clausule wordt vaak aan de polis gehecht wanneer de polis als dekking voor een krediet afgesloten wordt. U kunt hierbij met name denken aan een hypothecaire lening. Dit betekent dat alle uitkeringen ten gunste komen aan de kredietgever.

Optieclausule

Met deze clausule kunt u de verzekerde bedragen, meestal tot een bepaalde hoogte, zonder gezondheidsvragen of verklaringen verhogen.

Opnameclausule

Deze clausule wordt meestal aan de polis gehecht als u een reeds lopende verzekering in de huidige verzekering wilt inbrengen.

Lijfrenteclausule

Deze clausule kan alleen op polissen gesloten zijn op polissen van voor 1-1-1992 . De clausule houdt in dat voor het verzekerde kapitaal wat t.z.t. tot uitkering zal komen een lijfrente zal worden aangekocht.