Levensverzekering

Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen. Een levensverzekering heeft, zoals de naam al zegt, altijd te maken met het leven van een verzekeringnemer. De verzekeraar keert uit wanneer:

  • De verzekeringnemer komt te overlijden
  • De verzekeringnemer op een afgesproken moment nog in leven is
  • bij zowel overlijden als bij leven op een afgesproken moment

Met een levensverzekering kan men de financiële risico’s van overlijden beperken. In geval van overlijden kunnen nabestaanden te maken krijgen met een inkomensprobleem. Zeker wanneer de overleden persoon de kostwinner van het gezin was. Maar ook bij lang leven kan men te maken krijgen met een tekort aan budget. Immers, er moet gedurende al die levensjaren wel voldoende inkomen zijn om van te leven.

Bovengenoemde risico’s noemen we het ‘kort leven risico’ en het ‘lang leven risico’. Deze risico’s kun u zelf dragen door te zorgen voor een groot vermogen. U kunt ze ook overdragen aan een verzekeraar.

Soorten levensverzekeringen

Er zijn dus verschillende soorten levensverzekeringen. Veel voorkomende levensverzekeringen zijn de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. De uitvaartverzekering kan online worden afgesloten bij Verzekeringen-Online.nl. Beide verzekeringen keren uit bij overlijden. Andere veel voorkomende levensverzekeringen zijn kapitaalverzekeringen of lijfrenteverzekeringen, deze keren uit bij leven. Wanneer een verzekering uitkeert in geval van overlijden en in geval van leven dan spreken we meestal van een gemengde verzekering.

Naast bovengenoemde verzekeringen komt het ook voor dat pensioenen, spaarverzekeringen en beleggingsverzekeringen als levensverzekering aangeduid.

Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering sluit je af om de kosten van je uitvaart te dekken wanneer je komt te overlijden. Deze verzekering zorgt ervoor dat je je nabestaanden niet achterlaat met de hoge kosten van jouw begrafenis of uitvaart. Je betaalt een premie aan de verzekeraar en wanneer je komt te overlijden wordt een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd.

Meer informatie uitvaartverzekering »

Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer je een partner hebt deel je vaak ook samen de kosten, als één van beiden komt te overlijden dan moet de ander de kosten alleen blijven betalen. Denk aan hypotheeklasten of huur, extra kinderopvang, en zo voort.

De overlijdensrisicoverzekering is er om financiële problemen voor je nabestaanden te voorkomen. De overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat er geld wordt uitgekeerd aan de partner en eventuele gezinsleden in geval overlijden.

Meer informatie overlijdensrisicoverzekering »

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering keert eenmalig een bedrag uit op een afgesproken datum. De verzekeringnemer legt maandelijks een bedrag in, deze premie kan gespaard of belegd worden. Vaak is een kapitaalverzekering gekoppeld aan een hypotheek zodat de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer afgelost kan worden.

Meer informatie over de kapitaalverzekering »

De kapitaalverzekering is vrijwel altijd een gemengde verzekering. Er wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd als de verzekeringnemer nog in leven is maar, er wordt ook uitgekeerd als de verzekeringnemer tussentijds komt te overlijden.

Lijfrenteverzekering

De lijfrenteverzekering verzekerd je van een inkomen op een bepaald moment, bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat. Je betaalt eenmalig of periodiek premie aan je verzekeraar. Als je de premie in één keer betaalt spreekt men van een koopsom. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je een erfenis krijgt en een bedrag opzij wilt zetten voor later.

Meer informatie lijfrenteverzekering »

Gemengde verzekering

Bij een gemengde verzekering komt op de einddatum van de verzekering een vastgesteld bedrag inclusief eventuele opgebouwde winst beschikbaar. Wanneer de verzekeringnemer voor de einddatum overlijdt dan wordt ook een afgesproken bedrag, inclusief eventuele opgebouwde winst, uitgekeerd door de verzekeraar.