Kapitaalverzekering Eigen Woning

Fiscaal gezien wordt een KEW anders behandeld dan een normale kapitaalverzekering. Daarom wordt deze apart behandeld. Van een KEW is spraken zolang:

 

  1. Er is gedurende 15 jaar (of tot eerder overlijden) premie betaald en de hoogste premie is niet mer dan 10 x hoger dan de laagste premie 
  2. De in de verzekeringsovereenkomst genoemde woning eigendom is van u (als verzekeringnemer) of van uw partner 
  3. In de polis is bepaalde dat de begunstigde de uitkering zal gebruiken voor het aflossen van schulden of het verbeteren van de woning 
  4. Dat u premie betaald aan een verzekeringsmaatschappij 
  5. De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering bij leven of bij eerder overlijden (of van uw partner) 

 

Indien de verzekering niet meer aan één van bovenstaande eisen voldoet moet u belasting betalen over het rentebestanddeel in de waarde van de verzekering. Zolang de verzekering wel voldoet aan die hierboven genoemde eisen is deze vrijgesteld van belastingbetaling in box 1. Echter komt de verzekering tot uitkering dat is deze belast tegen het progressieve tarief van box 1.

De berekening van het interestbestanddeel gaat volgens de overschot- of ook wel saldomethode. U moet belasting betalen over het totale interestbestanddeel Kapitaaluitkering minus som betaalde premies is interestbetandeel

Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan is de KEW echter onbelast. De voorwaarden zijn:

  • De uitkering is niet hoger dan € 31.200 indien er 15 jaar premie is betaald óf niet hoger dan € 137.500 indien er 20 jaar premie is betaald. De bedragen zijn voor 2004 en zijn geïndexeerd.
  • De uitkering moeten dienen voor het aflossen van schulden
  • De premies moeten jaarlijks zijn betaald
  • De hoogste premie bedraagt niet meer dan het tienvoudige van de laagste

Voor gehuwden of geregistreerde partners kunnen de vrijstellingen bij elkaar opgeteld worden.

Indien u recht heeft op een vrijstelling (dat is dus wanneer u voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden) dan is er een andere berekening van het belaste rentebestanddeel. Die berekening is als volgt:

U – V / U x S

U= Totale uitkering

V= Vrijstelling

S= Saldo (uitkering minus betaalde premies)

U kunt een gewone kapitaalverzekering (box 3) ook omzetten naar een KEW (box 1). Om dubbele belastingheffing te voorkomen mag u het interestbestanddeel op het moment van omzetting als betaalde premies zien c.q. rekenen (overigens speelt dit alleen een rol wanneer de uitkering boven de vrijstellingen uitkomst).

Meer lezen: http://www.verzekeringen-online.nl/informatie/levensverzekering_leven_kapitaalverzekering_eigen_woning.php#ixzz3TVB3Bgox