Gouden handdruk

gouden-handdruk

Verwijtbaar werkloos

Als u ontslagen wordt, beslist het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of u al dan niet recht hebt op een WW-uitkering. Het UWV kan weigeren u een WW-uitkering te verstrekken als u ‘verwijtbaar werkloos’ bent. Dat bent u in twee gevallen:

  • U bent uit uzelf opgestapt. Sommige werknemers gaan in op een voorstel van hun werkgever om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werkgever biedt dan vaak een heel aantrekkelijke gouden handdruk aan. De werknemer laat zich verleiden – om ineens te merken dat hij daarmee zijn recht op een WW-uitkering heeft verspeeld.
  • U hebt uw ontslag in zekere zin zelf uitgelokt. U bent op staande voet ontslagen omdat u bijvoorbeeld op uw werk iets gestolen hebt. Of omdat u computerspelletjes speelde in plaats van te werken. Of omdat u weigerde een bevel van uw chef op te volgen. In elk geval: u zou niet ontslagen zijn als u zich niet misdragen had, zo redeneert het UWV. U hebt dus uw werkloosheid aan uzelf te wijten.

Het is overigens niet helemaal zeker dat het UWV u geen uitkering wil geven als u verwijtbaar werkloos bent. Het kan zijn dat er verzachtende omstandigheden zijn. Dan krijgt u wel een WW-uitkering, maar die bedraagt maar 35 procent van de normale uitkering. Het UWV mag daar maximaal zes maanden mee doorgaan. Een voorbeeld is de man die meteen ontslagen wordt als hij een paar keer te laat op zijn werk komt. De werkgever stelt zich in zo’n geval wel erg hard op: hij had ook eerst een officiële waarschuwing kunnen geven. Zo’n man komt misschien in aanmerking voor een verlaagde uitkering.

Wie geen recht heeft op een WW-uitkering, kan bijstand aanvragen bij de Sociale Dienst. Een bijstandsuitkering is een stuk lager dan een WW-uitkering. Bovendien legt de Sociale Dienst aan iemand die verwijtbaar werkloos is en bijstand aanvraagt, vaak een maatregel op. Een ‘maatregel’ is vakjargon voor een straf voor iemand die zich niet aan de regels voor uitkeringsgerechtigden heeft gehouden. Een maatregel kan bijvoorbeeld inhouden dat u de eerste tijd een (nog) lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt.