Gouden handdruk

gouden-handdruk

Stamrechtverzekering

U bent ontslagen, maar als pleister op de wonde hebt u van uw ex-werkgever nog een gouden handdruk tegoed. Er is echter een kaper op de kust: de fiscus. Die ziet de gouden handdruk als loon en wil loonbelasting heffen. Als het echt een behoorlijk bedrag is, tegen het hoogste tarief: 52 procent. U kunt dat omzeilen door te zorgen dat u het geld niet in één keer krijgt, maar in kleine porties. Dan betaalt u alleen loonbelasting over die porties. Tien tegen één dat u dan in een lagere tariefgroep zit, en per saldo dus minder loonbelasting betaalt.

Er zijn twee mogelijkheden om daarvoor te zorgen. De ene is een eigen stamrecht-BV, de andere een stamrechtverzekering of goudenhanddrukverzekering. Zo’n verzekering sluit u af bij een verzekeringsmaatschappij. Die beheert uw gouden handdruk voor u en zorgt ervoor dat u op regelmatige tijden (bijvoorbeeld eens per maand) een uitkering uit dat kapitaal krijgt.
De stamrechtverzekering is een bijzondere vorm van een lijfrenteverzekering.

Als u niet direct geld nodig hebt, kunt u de uitkeringen ook uitstellen. U kunt ze laten beginnen als uw pensioen ingaat of iets eerder. Dan wordt de gouden handdruk een voorziening voor uw pensioen of vervroegd pensioen. Uitstellen tot na uw 65e mag niet.
U kunt regelen dat de uitkeringen na uw overlijden op uw partner overgaan. Op uw kinderen kan, onder zekere voorwaarden, ook. Hebt u niets geregeld, dan komt meestal 90 procent van het resterende kapitaal beschikbaar voor uw nabestaanden.

Als u een stamrechtverzekering overweegt, kunt u op deze website een offerte aanvragen. Daarbij kunt u aangeven:

  • hoe lang de uitkeringen moeten doorgaan: gedurende een door u vast te stellen periode of tot uw overlijden;
  • of u wilt dat de uitkeringen na uw dood overgaan op uw partner.

Bij een stamrechtverzekering bestaat de offerte uit een tabel waarin aangegeven staat hoeveel uw kapitaal gaat aangroeien in de jaren tot uw 65e. Wilt u de uitkeringen laten ingaan op uw 64e, dan kunt u in de tabel aflezen hoeveel geld er op dat moment voor die uitkeringen beschikbaar is. Wat u dan precies krijgt, hangt af van de uitkeringsduur die u kiest.
U zult zien dat uw kapitaal comfortabel gaat groeien, maar dat moet ook wel, want de groei moet tenminste de inflatie bijhouden.

Als u een stamrechtverzekering zoekt, kunt u het beste meerdere offertes opvragen en de bedragen vergelijken. Kijk ook naar de polisvoorwaarden. Hoe zit het precies met de uitkeringen aan uw nabestaanden als u komt te overlijden?