Gouden handdruk

gouden-handdruk

Stamrechtverzekering berekening

U hebt van uw ex-werkgever een gouden handdruk tegoed. Als u die direct op uw rekening laat storten, houdt de fiscus een groot percentage daarvan in. Misschien wel het maximale tarief van 52 procent. U kunt dus beter zorgen dat u het geld niet in één keer krijgt, maar in kleine porties. Dan betaalt u alleen over die porties belasting en zit u meestal in een lagere tariefgroep.
Eén van de mogelijkheden om daarvoor te zorgen is een stamrechtverzekering of goudenhanddrukverzekering. Die sluit u af bij een verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar neemt uw gouden handdruk in beheer en zorgt ervoor dat u op gezette tijden (bijvoorbeeld elke maand) een uitkering uit dat kapitaal krijgt.
Verzekeringstechnisch gezien is de stamrechtverzekering een vorm van een lijfrenteverzekering, ofwel een koopsom met een lijfrenteclausule.

De verzekeraar hoeft niet meteen te beginnen met uitkeringen. U kunt ze ook laten ingaan als u met pensioen gaat, of eventueel wat eerder. Dan wordt uw gouden handdruk een vervroegd pensioen. U mag de uitkeringen echter niet later laten ingaan dan uw 65e verjaardag.

Als u via deze website een offerte aanvraagt voor een stamrechtverzekering, mag u kiezen:

  • wanneer de uitkeringen moeten ingaan;
  • hoe lang ze moeten doorgaan (een van de mogelijkheden is ‘levenslang’, dus tot uw overlijden);
  • of u wilt dat ze na uw dood overgaan op uw partner.

Met de offerte voor de stamrechtverzekering ontvangt u dan een berekening van de waarde van het kapitaal in de komende jaren en de hoogte van de uitkeringen die u mag verwachten.
Het is verstandig als u meerdere offertes voor een stamrechtverzekering aanvraagt en de resultaten van de berekening vergelijkt. Ook de polisvoorwaarden verdienen nadere bestudering.

De offerte voor de stamrechtverzekering geeft als resultaat van de berekening vaak forse waardestijgingen van het kapitaal te zien. Maar dat moet ook wel. Wat nu een riante uitkering is, is over tien jaar misschien dankzij de inflatie een krappe uitkering geworden. De aanwas van uw kapitaal moet de inflatie bijhouden.