Gouden handdruk

gouden handdruk

Stamrechtakte

Een van de dingen die u met uw gouden handdruk kunt doen, is een eigen stamrecht-BV oprichten. Omdat er kosten aan verbonden zijn, kunt u er beter niet aan beginnen als de ontslagvergoeding lager is dan zo’n 50.000 euro. Dan wegen de kosten niet op tegen de baten.

Als u een stamrecht-BV wilt oprichten, hebt u de toestemming van de Belastingdienst nodig. Als die toestemming binnen is, volgt de officiële oprichting van uw stamrecht-BV. U laat een notaris de officiële stamrechtakte opstellen. Als de BV officieel is opgericht, stort uw voormalige werkgever de volledige gouden handdruk op de rekening van de stamrecht-BV. Hij houdt daarop geen loonbelasting en premies in. Kan hij niet wachten tot uw BV er is of bent u bang dat uw werkgever failliet gaat? Dan kunt u het geld ook laten storten op een door de notaris aan te wijzen rekening. De notaris schrijft het geld over zodra de BV een feit is.
Maar in geen geval mag het geld eerst op uw rekening worden gestort. Zodra dat gebeurt, kunt u er in de ogen van de Belastingdienst vrij over beschikken en krijgt u een aanslag.

De BV moet op een gegeven moment uit het kapitaal van uw gouden handdruk uitkeringen aan u gaan doen. U mag zelf bepalen wanneer die uitkeringen beginnen, maar het laatste moment dat het kan is uw 65e verjaardag. U mag de uitkeringen niet verder uitstellen. In de statuten van uw BV kunt u vastleggen dat de uitkeringen naar uw nabestaanden gaan als u komt te overlijden.

Met het kapitaal in uw stamrecht-BV kunt u van alles en nog wat doen:

  • U kunt de stamrecht-BV gebruiken als werkkapitaal voor een eigen bedrijf.
  •  U kunt met het geld gaan beleggen. Als u het goed doet, groeit uw kapitaal.
  • U kunt het geld natuurlijk ook gewoon vastzetten en laten aangroeien met de rente, maar meestal richt men daarvoor geen stamrecht-BV op.
  • Als u snel geld nodig hebt, kunt u aan uzelf een lening verstrekken. U moet het geld wel teruggeven aan uw BV, met een marktconforme rente.

Zoals we al zeiden: aan een stamrecht-BV zijn wel kosten verbonden. Bij de oprichting betaalt u oprichtingskosten:

  • U moet statuten (laten) opstellen.
  • U moet een stamrechtakte laten passeren bij een notaris.
  • U moet u laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Daar komen nog jaarlijkse kosten bij, zoals contributie aan de Kamer van Koophandel, de kosten van het opstellen van de jaarstukken en de vennootschapsbelasting.