Gouden handdruk

gouden-handdruk

Stamrecht-BV

Als uw gouden handdruk een behoorlijk bedrag is (hoger dan ca. 50.000 euro) kunt u een eigen stamrecht-BV oprichten.

Voor de oprichting van een stamrecht-BV hebt u de toestemming van de Belastingdienst nodig. Die moet akkoord gaan met de opzet en de doelstellingen van uw stamrecht-BV. Als de Belastingdienst akkoord is, wordt uw stamrecht-BV officieel opgericht. Dat gebeurt bij een notaris, die voor u de officiële stamrechtakte opstelt. Als de BV een feit is, stort uw vroegere werkgever de volledige gouden handdruk op de rekening van de stamrecht-BV. Hij houdt daarop geen loonbelasting en premies in.
Uw stamrecht-BV moet op een gegeven moment beginnen met periodieke uitkeringen aan u te doen. Het tijdstip waarop de eerste uitkering wordt gedaan, mag u zelf bepalen, maar de laatste datum dat het nog kan is uw 65e verjaardag. U kunt ervoor zorgen dat de stamrecht-BV blijft uitkeren na uw overlijden, maar dan aan uw nabestaanden.

Het aantrekkelijke van de stamrecht-BV is dat u niet alleen de beschikking hebt over de uitkeringen, maar ook over het resterende kapitaal. Wat kunt u daar zoal mee doen?

 • U kunt het geld vastzetten tegen een hoge rente.
 • U kunt met het geld gaan beleggen. Als u dat verstandig doet, maakt u een goed rendement.
 • Als u snel geld nodig hebt, kunt u aan uzelf een lening verstrekken. Die lening moet u wel met een marktconforme rente terugbetalen.
 • U kunt een eigen bedrijf beginnen en het kapitaal in de stamrecht-BV gebruiken als werkkapitaal.

Tegenover de voordelen staan kosten. In de eerste plaats oprichtingskosten:

 • opstellen van statuten;
 • het honorarium van de notaris;
 • aanmelding bij de Kamer van Koophandel;
 • de kosten van diverse formulieren en misschien van de hulp bij het invullen.

Als de stamrecht-BV er eenmaal is, maakt u ook jaarlijkse kosten:

 • de kosten van het opstellen van de jaarstukken;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de contributie aan de Kamer van Koophandel.

De oprichtingskosten bedragen tussen 2000 en 3000 euro; de jaarlijkse kosten tussen 500 en 1000 euro. Dit is wel exclusief de kosten die u eventueel kwijt bent aan een boekhouder en als de accountant veel werk heeft aan uw jaarstukken, redt u het niet met 1000 euro.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een stamrecht-BV op te richten? Of over wat u ermee kunt? Wij kunnen voor u een afspraak maken met een onafhankelijke adviseur!