Gouden handdruk

gouden handdruk

Sociaal plan

Als de directie van een bedrijf wil gaan reorganiseren of inkrimpen, kost dat meestal een aantal medewerkers hun baan. Om vast te leggen wat er met hen gaat gebeuren, stelt de leiding een sociaal plan op. Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen zal ze ook de ondernemingsraad erbij betrekken, en de vakbonden die in het bedrijf een belangrijke aanhang hebben. Als de ondernemingsraad niet meedoet aan het opstellen van het plan, heeft ze in elk geval wel adviesrecht.

In het sociaal plan worden de gevolgen voor het personeel van de reorganisatie vastgelegd. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Kunnen we volstaan met een personeelsstop of moeten we echt mensen ontslaan?
  • Zo ja, wie zijn er boventallig? Als er ontslagen vallen moet sinds kort het afspiegelingsbeginsel worden gehanteerd. Het personeel van het bedrijf heeft een bepaalde leeftijdsopbouw. Dan moet de groep die ontslagen wordt dezelfde leeftijdsopbouw hebben. Dus als 50 procent van het personeel tussen 25 en 35 jaar oud is, moet 50 procent van de afvloeiers dat ook zijn.
  • Wat doen we voor de mensen die moeten afvloeien? Proberen we hen te helpen met het vinden van een nieuwe baan?
  • Doen we dat zelf of schakelen we daarbij een outplacementbureau in?
  • Wat krijgen de mensen mee die moeten afvloeien?

Als er een sociaal plan is, weet iedereen tenminste waar hij aan toe is. De mensen die afvloeien, weten dat van tevoren. Ze weten ook wat ze als ontslagvergoeding meekrijgen als het niet op tijd lukt om een nieuwe baan te vinden. Meestal bestaat die ontslagvergoeding uit een aanvulling op de WW-uitkering gedurende een bepaalde tijd.
Wie het niet met het sociaal plan eens is, of met de gevolgen daarvan in zijn situatie, kan de kantonrechter om een oordeel vragen. Hij maakt wel kans om gelijk te krijgen als het sociaal plan niet conform de regels is. Het zou kunnen dat het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast. Anders moet hij stevig in zijn schoenen staan. Hij moet dan aantonen dat hij door het sociaal plan meer benadeeld wordt dan zijn collega’s die in dezelfde situatie verkeren.

Outplacement is een moderne term voor alles wat de werkgever doet om de werknemers die ontslagen zullen worden, aan ander werk te helpen. Dat kan variëren van een financiële tegemoetkoming om de kosten van het solliciteren te dekken tot een complete omscholingscursus op kosten van de werkgever. Soms maakt de werkgever gebruik van de diensten van een outplacementbureau om de werknemers te helpen.