Gouden handdruk

gouden handdruk

Opstellen sociaal plan

Een bedrijf gaat reorganiseren, fuseren of inkrimpen. Een van de gevolgen is dat de huidige personeelsbezetting niet meer te handhaven is. Er moeten mensen verdwijnen. In zulke gevallen begint de leiding de reorganisatie met het opstellen van een sociaal plan. Meestal probeert ze daarvoor een zo groot mogelijk draagvlak binnen de organisatie te krijgen. Als er een ondernemingsraad is, overlegt de leiding daarmee bij het opstellen van het sociaal plan. Mocht ze dat trouwens niet doen, dan heeft de ondernemingsraad in elk geval het recht op advies over een dergelijk plan. Als in het bedrijf een of meer vakbonden een belangrijke aanhang hebben, mogen ze ook aanschuiven bij het overleg. In het sociaal plan worden de personele aspecten van de reorganisatie vastgelegd:

  • Is het voldoende als we een personeelsstop instellen of vallen er echt gedwongen ontslagen?
  • Wanneer ontslagen onvermijdelijk zijn, wie moeten dan afvloeien? Sinds 1 maart 2006 moet een bedrijf het afspiegelingsbeginsel toepassen. Het bedrijf moet kijken naar de verdeling van de leeftijden. Zit 40 procent van de medewerkers in de leeftijdscategorie 35-45? Dan moet ook 40 procent van de afvloeiers tussen 35 en 45 jaar oud zijn.
  • Wat kunnen we doen voor de mensen die afvloeien? Proberen we voor hen een andere baan te vinden?
  • Kunnen we dat zelf of roepen we de hulp van een outplacementbureau in?
  • Als iemand weg moet zonder dat hij een nieuwe baan heeft, wat geven we hem dan mee?

Met een sociaal plan weet iedereen waar hij aan toe is. Ruim van tevoren zijn de mensen die moeten vertrekken ingelicht. Ze weten wat ze als ontslagvergoeding meekrijgen als ze geen andere baan kunnen vinden. Meestal is dat een toeslag op de WW-uitkering gedurende een bepaalde tijd. Het staat iedere werknemer vrij bij de kantonrechter zijn ontslag of zijn ontslagvergoeding aan te vechten. Als het sociaal plan echter aan alle regels voldoet, maakt hij weinig kans. Het ligt misschien anders als hij kan aantonen dat het sociaal plan juist voor hem nadelig uitpakt. Bij het opstellen van een sociaal plan wordt zeker ook gepraat over de mogelijkheden om de afvloeiers te helpen ander werk te vinden. Soms neemt de werkgever alleen de kosten van het solliciteren voor zijn rekening. Al iets verder gaat een sollicitatiecursus op kosten van de zaak. De werkgever kan ook aanbieden de omscholing van de vertrekkers te betalen. Soms maakt hij daarbij gebruik van de diensten van een outplacementbureau.