Gouden handdruk

gouden-handdruk

Oprotpremie

Soms wil een werkgever na een aantal jaren van een werknemer af. De reden kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer op een plaats terecht is gekomen waar hij niet goed meer functioneert. Of dat hij een chef heeft getroffen waarmee hij niet door één deur kan. Het kan ook zijn dat de werknemer na een aantal reorganisaties overbodig is geworden. De werkgever wil graag van hem af.

Ontslaan kan op twee manieren:

  • via de kantonrechter;
  • via de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI).

Als de kantonrechter het ontslag toewijst, kan hij de werkgever opdragen de werknemer een vergoeding mee te geven. Die vergoeding heeft verschillende namen: ontslagvergoeding, gouden handdruk, ontbindingsvergoeding (omdat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt) of gewoon oprotpremie.
Het CWI mag niet beslissen over zo’n vergoeding, maar als de werknemer geen ‘oprotpremie’ krijgt, kan hij naar de kantonrechter stappen en daar alsnog vragen om een vergoeding.

Het CWI of de kantonrechter hoeft de werkgever natuurlijk niet automatisch gelijk te geven. Vragen die de werkgever mag beantwoorden, zijn bijvoorbeeld:

  • Hebt u wel geprobeerd of hij op een andere plaats beter presteert?
  • Kunt u hem niet overplaatsen naar een andere afdeling met een andere chef?
  • Als hij op afdeling A overbodig is, kan hij dan niet naar afdeling B?

In elk geval: het ontslag kan worden geweigerd. Het gebeurt ook wel eens dat de arbeidsovereenkomst wel ontbonden wordt wegens ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’, maar de kantonrechter een torenhoge oprotpremie toekent. Dat gebeurt vooral als de werknemer al lange tijd in dienst is.
Daar komt bij dat een ontslagprocedure altijd rompslomp met zich meebrengt en heel vaak ook negatieve publiciteit.

De werkgever probeert dan ook nog wel eens of hij het buiten de rechter om met de werknemer op een akkoordje kan gooien. Hij wil bereiken dat de werknemer vrijwillig vertrekt. Als de werknemer daarop ingaat, krijgt hij een riante oprotpremie mee. De term oprotpremie is in dit geval wel heel terecht.

De werknemer die hierop ingaat, heeft nu ongetwijfeld een aardig bedragje tot zijn beschikking. Hij kan het geld het beste in beheer geven bij een verzekeraar of bij een eigen stamrecht-BV, die het geld in porties aan hem uitkeert. Wat dat betreft, verschilt zijn positie niet van die van iemand die onvrijwillig ontslagen is en via de kantonrechter een gouden handdruk heeft meegekregen.
Maar verder is zijn positie veel minder gunstig:

  • Het UWV zal hem geen WW toekennen, want hij is ‘verwijtbaar werkloos’.
  • Hij moet dus zo snel mogelijk een andere baan zien te vinden. Maar als dat zo makkelijk ging, was hij waarschijnlijk allang vertrokken.

Ingaan op een dergelijk voorstel is dan ook niet zo verstandig. Of was u toch al van plan voor uzelf te beginnen? In dat geval kunt u rustig ja zeggen tegen zo’n voorstel en uw oprotpremie onderbrengen in een stamrecht-BV. Dat wordt dan een mooi startkapitaal voor uw eigen bedrijf.