Gouden handdruk

gouden handdruk

Oprichting stamrecht

U hebt twee mogelijkheden om uw gouden handdruk op een verstandige manier vast te zetten. De ene is een stamrechtverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, de andere een eigen stamrecht-BV. In beide gevallen zorgt u dat u de gouden handdruk uitgekeerd krijgt in porties. Die porties worden door de fiscus belast; het restant mag onbelast groeien.

Met een stamrecht-BV richt u eigenlijk uw eigen verzekeringsmaatschappij op. De BV zorgt per direct of op een door u te kiezen tijdstip voor periodieke uitkeringen en beheert de rest van het kapitaal.

Maar omdat u zelf de directeur van de stamrecht-BV bent, kunt u ook beschikken over die rest van het kapitaal. U hebt veel mogelijkheden:
• U kunt het geld vastzetten tegen een aantrekkelijke rente.
• U kunt met het geld gaan beleggen. Als u dat verstandig doet, groeit het kapitaal flink aan.
• U kunt uzelf een lening verstrekken als u snel geld nodig hebt. Daarbij moet uw BV aan u wel rente in rekening brengen!
• U kunt de gouden handdruk gebruiken als startkapitaal voor een eigen bedrijf.

Daar staat wel tegenover dat u een administratie moet gaan voeren en kosten moet maken. Uw stamrecht-BV is immers een bedrijf.
Bij de oprichting maakt u kosten voor het opstellen van de statuten, de inschrijving bij de plaatselijke Kamer van Koophandel en de notaris die uw stamrechtakte officieel bekrachtigt. De kosten zijn overigens wel fiscaal aftrekbaar.
Elk jaar betaalt u vennootschapsbelasting en een contributie aan de Kamer van Koophandel. Verder moet u jaarstukken opstellen en hebt u een accountantsverklaring nodig.

De stamrecht-BV moet op een gegeven moment beginnen met periodieke uitkeringen. De uiterste datum om daarmee te beginnen is uw vijfenzestigste verjaardag. Veel mensen laten de uitkeringen inderdaad op die datum beginnen. Soms één of meer jaar eerder. Dan gebruiken ze de gouden handdruk als pensioenvoorziening of als een voorziening om vervroegd met pensioen te gaan.

Als u uw stamrecht-BV op een verantwoorde manier gebruikt, groeit het kapitaal. Maar ook uw stamrechtverplichting groeit. Dat is niet moeilijk in te zien. Als u zichzelf een uitkering van 2000 euro netto in de maand hebt toebedacht, is dat op dit moment misschien een bedrag waar u van kunt leven. Maar is het dat over tien jaar nog, gesteld dat de uitkeringen dan ingaan? Dan is de koopkracht van die 2000 euro misschien de koopkracht van 1600 euro nu. Dan is 2000 euro een krap bedrag. Om op hetzelfde peil te blijven hebt u over tien jaar een uitkering van 2500 euro nodig. Uw stamrecht moet dus elk jaar voor een hoger bedrag op de balans van uw BV komen te staan, zodat u over tien jaar kunt beginnen met een uitkering van 2500 euro per maand. Dit verschijnsel heet de oprenting van het stamrecht. U moet dus zorgen dat de kapitaalgroei op z’n minst die oprenting bijhoudt.

De oprenting van het stamrecht is aftrekbaar van de winst van uw BV. U betaalt dus minder vennootschapsbelasting.