Gouden handdruk

gouden-handdruk

Ontslagvergoeding zelfstandig ondernemer

U krijgt ontslag. Gelukkig hebt u recht op een ontslagvergoeding van uw werkgever. Had u altijd al zelfstandig ondernemer willen worden? Dan kunt u de ontslagvergoeding gebruiken om een eigen bedrijf op te zetten.

Als u de ontslagvergoeding rechtstreeks op uw rekening laat storten, moet uw werkgever loonbelasting inhouden. Dat betekent dat u een groot gedeelte ervan al meteen kwijt bent, want u valt nu wel in een hoog belastingtarief. Om dat te voorkomen kunt u ervoor zorgen dat de ontslagvergoeding in kleine porties aan u wordt uitgekeerd. Dat kunt u bereiken door een eigen stamrecht-BV op te richten. Die BV zorgt ervoor dat u op gezette tijden een uitkering krijgt uit de ontslagvergoeding en beheert het resterende kapitaal voor u. Dan zijn alleen die uitkeringen belast, en die vallen normaal gesproken in een lager belastingtarief.

U kunt de uitkeringen ook een paar jaar uitstellen. Het is heel gebruikelijk om ze uit te stellen tot de 65e verjaardag. Dan wordt de ontslagvergoeding een pensioenvoorziening.

Omdat u zelf de eigenaar bent van de stamrecht-BV, kunt u niet alleen beschikken over de uitkeringen, maar ook over het deel van de ontslagvergoeding dat nog niet is uitgekeerd. Hier komt uw ambitie om zelfstandig ondernemer te worden om de hoek kijken: dat geld kunt u gebruiken als startkapitaal voor uw eigen bedrijf!

Voor de oprichting van een stamrecht-BV moet u

  • toestemming hebben van de Belastingdienst;
  • statuten (laten) opstellen;
  • de BV officieel laten oprichten bij een notaris;
  • de BV aanmelden bij de plaatselijke Kamer van Koophandel.

Is alles rond, dan stort uw ex-werkgever de volledige gouden handdruk op de rekening van de stamrecht-BV. Hij houdt nu geen loonbelasting in.

De BV moet op een gegeven moment wel beginnen de ontslagvergoeding aan u uit te keren. Het uiterste tijdstip waarop de uitkeringen mogen beginnen is uw 65e verjaardag. Verder uitstellen mag niet.

Natuurlijk loopt u als zelfstandig ondernemer risico. Wat als daardoor het kapitaal uitgeput raakt? Dan kan uw stamrecht-BV geen uitkeringen meer doen.
In dat geval vervallen ook de aanspraken van de Belastingdienst op loonbelasting over die uitkeringen. Daar staat tegenover dat de Belastingdienst wel vennootschapsbelasting mag heffen als u als zelfstandig ondernemer succes hebt.