Gouden handdruk

gouden handdruk

Ontslagvergoeding loonbelasting

Voor de Belastingdienst is de ontslagvergoeding die u meekrijgt als u bij uw werkgever vertrekt, een vorm van loon. Dus wil de Belastingdienst over uw ontslagvergoeding loonbelasting heffen.

U kunt op drie manieren de Belastingdienst tevreden stellen:

  • U vraagt uw werkgever het totale bedrag op uw rekening te storten en daarbij loonbelasting en sociale premies in te houden. Dan kunt u over het restant vrij beschikken – maar als de ontslagvergoeding een groot bedrag is, valt u in een hoog belastingtarief. Misschien wel in het hoogste, 52 procent. Dan houdt u dus 48 procent over.
  • U sluit bij een verzekeraar een stamrechtverzekering of goudenhanddrukverzekering af. De verzekeraar beheert dan de ontslagvergoeding voor u en zorgt dat u daaruit steeds kleine porties uitgekeerd krijgt. Over die porties betaalt u dan loonbelasting. Omdat het kleine porties betreft, valt u in een lager belastingtarief. Wat u van uw gouden handdruk nog tegoed hebt, wordt niet belast.
  • U richt een eigen stamrecht-BV op. Die doet hetzelfde als de verzekeraar bij wie u de ontslagvergoeding in bewaring geeft: de BV zorgt dat u regelmatig een uitkering krijgt uit het kapitaal en beheert het nog niet uitgekeerde deel. Maar omdat u zelf de eigenaar bent van uw stamrecht-BV kunt u ook beschikken over dat resterende kapitaal. U kunt het beleggen, maar u kunt het ook gebruiken om een eigen bedrijf op te zetten.

In de laatste twee gevallen moet uw werkgever de ontslagvergoeding storten op de rekening van de verzekeraar, respectievelijk de stamrecht-BV. Maar nu mag hij geen loonbelasting inhouden. Die loonbelasting betaalt u straks over de uitkeringen die u krijgt.

U kunt de periodieke uitkeringen meteen laten beginnen, maar u kunt ze ook uitstellen. Veel mensen laten ze pas ingaan als ze 65 worden. Dan wordt de ontslagvergoeding een (extra) pensioenvoorziening. Het is een beetje paradoxaal: u werkt niet meer, maar betaalt nog steeds loonbelasting. Het klopt wel: voor de Belastingdienst zijn de uitkeringen ‘loon uit vroegere arbeid’.
U kunt de uitkeringen ook enige tijd vóór uw 65e laten ingaan. Dan wordt de ontslagvergoeding omgezet in een vervroegd pensioen.

Meestal is het kapitaal flink aangegroeid in de jaren tussen de ontvangst van de ontslagvergoeding en uw pensioen. Dat moet trouwens ook wel. Het geld wordt in die tijd minder waard, en het is wel de bedoeling dat de uitkeringen straks inflatievast zijn.

Wilt u advies over de meest verstandige manier om met uw ontslagvergoeding om te gaan, zodat u zo weinig mogelijk loonbelasting betaalt? Wij kunnen u in contact brengen met een deskundig adviseur.