Gouden handdruk

gouden handdruk

Ontslagvergoeding en WW

In principe wordt een ontslagvergoeding niet gekort op uw WW-uitkering. Als u ontslagen wordt en niet ‘verwijtbaar werkloos’ bent, hebt u recht op WW.

U moet alleen wel rekening houden met de ‘fictieve opzegtermijn’. Dat is de termijn die verloopt tot de WW-uitkering daadwerkelijk ingaat. Het UWV definieert de fictieve opzegtermijn als ‘de opzegtermijn die normaal gesproken door de werkgever in acht zou worden genomen minus 1 maand’. Verder is de fictieve opzegtermijn altijd minimaal een maand.

Het komt er in de praktijk op neer dat u de eerste een of twee maanden nadat u ontslagen bent, nog geen uitkering hebt. U wordt geacht deze termijn te overbruggen uit uw ontslagvergoeding. Die wordt dan beschouwd als loon over de periode van de fictieve opzegtermijn. Het kan slecht uitkomen als u net in die periode bezig bent de ontslagvergoeding onder te brengen bij een verzekeraar of een stamrecht-BV.

Om te voorkomen dat u inderdaad uw ontslagvergoeding moet aanspreken ter overbrugging van de periode dat u nog geen WW krijgt, is het verstandig te gaan sparen zodra u weet dat uw baan op de tocht staat.