Gouden handdruk

gouden handdruk

Ontslagvergoeding berekenen

Dreigt u ontslagen te worden en wilt u weten wat u ongeveer als ontslagvergoeding meekrijgt? Tot op zekere hoogte kunt u zelf uw ontslagvergoeding berekenen.
De gezamenlijke kantonrechters hebben ooit een formule opgesteld om de ontslagvergoeding te bepalen, de kantonrechtersformule:

A*B*C

Daarin is:

 • A het aantal gewogen dienstjaren,
 • B uw brutomaandsalaris, inclusief vakantiegeld en toeslagen en
 • C een correctiefactor.

Wat zijn gewogen dienstjaren? De berekening gaat als volgt:

 • De jaren die u bij uw werkgever hebt volgemaakt tot het jaar waarin u veertig werd, tellen enkel.
 • De jaren die bij uw werkgever hebt gewerkt tussen het jaar waarin u veertig werd en het jaar waarin u vijftig werd, tellen voor anderhalf.
 • De jaren vanaf het jaar waarin u vijftig werd, tellen voor twee.

We maken dat duidelijk met een voorbeeld.
Een werknemer van 61 heeft er 23 dienstjaren opzitten. Dat zijn er:

 • 2 vóór het jaar waarin hij veertig werd;
 • 10 tussen het jaar waarin hij veertig werd en het jaar waarin hij vijftig werd;
 • 11 vanaf het jaar waarin hij vijftig werd.

Dus het aantal gewogen dienstjaren is:

(2*1) + (10*1,5) + (11*2) = 2 + 15 + 22 = 39.

Het brutomaandsalaris, inclusief vakantiegeld en toeslagen, is meestal wel duidelijk. Maar dan hebben we de correctiefactor. Dat is het element van onzekerheid dat erin zit.
De correctiefactor wordt bepaald door het oordeel van de kantonrechter over:

 • de mate waarin werkgever en werknemer schuld dragen aan het ontslag. Is het ontslag in belangrijke mate te wijten aan de werknemer, dan wordt de correctiefactor laag. Is het vooral aan de werkgever te wijten, dan wordt de correctiefactor hoog. 1 is neutraal;
 • de mate waarin het ontslag de werknemer in de problemen brengt. Voor een gezonde werknemer van 24 is ontslag een minder grote ramp dan voor een hartpatiënt van 52. Dus krijgt die hartpatiënt een hogere correctiefactor.

Het is wel eens gebeurd dat een kantonrechter uitkwam op een correctiefactor van 17. In een recente zaak, waarbij een werknemer met zijn chef had gevochten, kwam de kantonrechter op een correctiefactor 0,2 uit. Maar in de praktijk zit de correctiefactor meestal tussen 0,5 en 2.

Als u zelf uw ontslagvergoeding wilt berekenen, zult u de correctiefactor moeten schatten. Dat maakt uw berekening een beetje onzeker.

We geven een voorbeeld van hoe de kantonrechtersformule kan uitpakken. We nemen de bovengenoemde medewerker van 61 met 23 dienstjaren. Zijn brutomaandsalaris bedraagt 4.500 euro en de kantonrechter past de correctiefactor 1,4 toe. Dan wordt zijn ontslagvergoeding:

aantal gewogen dienstjaren * brutomaandsalaris * correctiefactor, ofwel:

39*4.500*1,4 = 245.700 euro.

Maar wat als de correctiefactor 1,3 is in plaats van 1,4? Dan krijgen we:

39*4.500*1,3 = 228.150 euro.

Dus ééntiende procent verschil betekent in dit geval 17.550 euro! Daarom is het raadzaam altijd een advocaat in te schakelen bij een ontslagprocedure. Die kan voor u het maximaal haalbare bedrag eruit slepen.