Gouden handdruk

gouden handdruk

Arbeidsrecht advocaat

Als u ontslagen dreigt te worden, staat er heel veel op het spel. U dreigt immers uw baan, uw vaste bron van inkomsten, te verliezen. Maar ook als het verlies van uw baan onvermijdelijk is, is het van belang dat u er zoveel mogelijk uitsleept. Dus dat uw werkgever u een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding of gouden handdruk meegeeft. Tijdens de hele ontslagprocedure kunt u eigenlijk niet buiten de hulp van een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat. Die weet hoe groot uw kansen zijn om uw baan te houden en kan er voor u een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding uitslepen.

Hoe komt u aan zo’n in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat?

  • Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Wend u dan tot uw verzekeraar. Die zorgt ervoor dat u een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat krijgt.
  • Bent u lid van een vakbond? Neem contact op. De vakbond kan voor u een advocaat regelen die u helpt om uw ontslag aan te vechten.
  • Geen rechtsbijstandverzekering en geen vakbondslid? Neem zelf een in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat in de arm. Daar zijn kosten aan verbonden (informeer van tevoren naar die kosten!), maar het bedrag dat op het spel staat is vele malen hoger. Wordt de werkgever in het ongelijk gesteld, dan bepaalt de rechter meestal dat hij (een groot deel van) de kosten van de tegenpartij moet vergoeden.

Het gebeurt trouwens regelmatig dat de advocaat van de werknemer de werkgever al tijdens de voorbereidingen van de ontslagprocedure tot andere gedachten weet te brengen. Als de advocaat de werkgever duidelijk weet te maken dat hij geen schijn van kans heeft, ziet deze vaak af van de hele procedure, die immers ook voor hem tijd en kosten met zich meebrengt. Als dit lukt, is de advocaat zijn eventuele honorarium dubbel en dwars waard!