Gouden handdruk

gouden handdruk

 

Afschaffing stamrechtvrijstelling

In de ogen van de Belastingdienst is de gouden handdruk die u meekrijgt als uw werkgever u ontslaat loon waarover u belasting moet betalen. U mag dat op drie manieren regelen:

  • U rekent het bedrag meteen af met de fiscus. Dat betekent meestal dat u in een hoog belastingtarief terechtkomt en meer betaalt dan eigenlijk zou hoeven.
  • U koopt met uw gouden handdruk een lijfrente aan. Die heet in dit geval een goudenhanddrukverzekering of stamrechtverzekering. Het komt erop neer dat u uw geld in bewaring geeft bij een verzekeringsmaatschappij. Die keert uw ontslagvergoeding uit als een periodiek bedrag. U mag de uitkeringen ook een paar jaar uitstellen, en wel uiterlijk tot uw 65e verjaardag.
  • U zet met het kapitaal van uw gouden handdruk een stamrecht-BV op. Is de ontslagvergoeding hoger dan 50.000 euro, dan is dit zeker het overwegen waard. Ook een stamrecht-BV moet zorgen dat u periodiek een uitkering krijgt. Ook hier mag u de uitkeringen uitstellen tot uiterlijk uw 65e verjaardag.

Fiscaal gezien zijn die twee laatstgenoemde oplossingen voordelig, omdat u alleen over de uitkeringen belasting betaalt. Die uitkeringen moeten wel erg riant zijn als u daarmee in de hoogste tariefgroep voor de belastingen terechtkomt. Terwijl dat maar al te makkelijk gebeurt als u de hele uitkering ineens ontvangt. Dan is het mogelijk dat u 52 procent van de uitkering meteen mag inleveren. Dat is namelijk het hoogste belastingtarief.
Over het deel van de gouden handdruk dat nog niet is uitgekeerd, betaalt u geen belasting. De periode dat u geen belasting betaalt, heet de stamrechtvrijstelling.

De politici in Den Haag debatteren regelmatig over de afschaffing van de stamrechtvrijsteling. Nog in 2005 was afschaffing van de stamrechtvrijstelling opgenomen in het wetsvoorstel levensloopregeling, prepensioen en VUT. Het wetsvoorstel was bedoeld om werknemers te stimuleren langer door te werken. U kunt de uitkeringen van uw stamrecht namelijk enkele jaren vóór uw pensioen laten beginnen; op die manier wordt uw gouden handdruk een vervroegd pensioen. De toenmalige regering wilde dat moeilijker maken. De Tweede Kamer heeft dat onderdeel van het wetsvoorstel afgestemd. Maar het is heel goed mogelijk dat de afschaffing van de stamrechtvrijstelling op een gegeven moment weer terugkomt. Misschien moet u straks toch op de een of andere manier belasting gaan betalen over dat deel van uw gouden handdruk dat u apart hebt gezet.

Zolang de stamrechtvrijstelling nog bestaat, kunt u echter profiteren van de mogelijkheid om uzelf op een fiscaal vriendelijke manier te voorzien van een pensioen, een extra pensioen of een vervroegd pensioen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een stamrechtverzekering of stamrecht-BV? Wij kunnen voor u een afspraak maken met een deskundig adviseur!