Gouden handdruk

gouden handdruk

Gouden handdruk

Een gouden handdruk is een term die wordt gebruikt voor een ontslagvergoeding. De gouden handdruk bestaat uit een bepaald aantal bruto-jaarsalarissen. Dit aantal wordt vastgesteld op basis van het aantal dienstjaren. Dit bedrag kan aangevuld worden met een extra bedrag om bijvoorbeeld imagoschade te compenseren of ter vermijding van juridische conflicten en procedures.

Op deze site lees je meer over de gouden handdruk, ontslag, stamrechtverzekeringen, stamrecht BV’s en meer.