Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar uw bedrijf komt ook stil te liggen. Om uw bedrijf weer operationeel te krijgen heeft u vaak een bepaalde periode nodig, zeker om weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Belangrijk bij een bedrijfsschadeverzekering

Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk:

 • Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude productie- en winstniveau zit?
 • Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?

Voor punt 1 is belangrijk wat de activiteiten van uw onderneming zijn. Een eenmanszaak die actief is in de financiële dienstverlening kan de productie sneller hervatten dan bijvoorbeeld een olieraffinaderij in de Botlek.

Voor punt 2 zijn de laatst bekende jaarcijfers van belang. Daarnaast speelt ook de waarheidsgetrouwheid van deze cijfers mee, het geniet de voorkeur dat ze zijn goedgekeurd door een accountant.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:

 • Huur en erfpacht
 • Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen
 • Salarissen van personeel alsmede de daarbij behorende sociale lasten
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Pensioenen en gratificaties
 • Afschrijvingen en onderhoudskosten
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Porti- telefoon- en reiskosten
 • Druk- advertentie- en reclamekosten
 • Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
 • Contributies en abonnementen
 • Diverse belastingen

Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt enige tijdslogistieke planning kijken. Een aantal factoren voor u om te overwegen zijn:

 • Herstel van de omzet
 • Herstel van de productiecapaciteit
 • Leveringstermijn van nieuwe machines
 • Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
 • De langste (in tijd) van deze neemt u als uitkeringstermijn van uw verzekering.
 • Denkt u alstublieft in “worst-case-scenario’s”. Want bij een grote brand is dit écht het geval!

Offerte

Verzekeringen-Online spitst zich toe op de particuliere markt. Voor een offerte van een bedrijfsschadeverzekering kunt u terecht bij ons zusterbedrijf BeneVia. De zakelijk adviseurs van dit bedrijf kunnen vrijblijvend uw risico’s inschatten en een offerte voor een bedrijfsschadeverzekering voor u opstellen.

BeneVia: contactinformatie »