Anw-hiaatverzekering

Je kunt een Anw-hiaatverzekering afsluiten als aanvulling op een Anw-uitkering. De Anw-uitkering is gebaeeerd op de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Er zijn strenge eisen om in aanmerking te komen voor deze uitkering en de Anw-uitkering is vaak niet zo hoog. Het is maximaal zeventig procent van het minimumloon.

Als jij komt te overlijden dan kan het voor jouw partner erg lastig zijn om rond te komen. Een Anw-verzekering kan de oplossing zijn voor deze inkomensproblemen.

Een Anw-hiaatverzekering keert altijd een bedrag uit dan vooraf is vastgesteld. Het inkomen van jouw partner is niet van invloed op het bedrag dat de Anw-hiaatverzekering uitkeert. Daarnaast beslis je zelf hoe lang de periode is dat er geld wordt uitgekeerd. Het kan zo zijn dat jouw partner overlijdt terwijl nog niet al het geld is ontvangen omdat de uitkeringstermijn nog niet is verstreken. In dit geval dient de verzekeraar het bedrag uit te betalen aan jouw erfgenamen. Deze blijven geld ontvangen tot de vooraf bepaalde periode afgelopen is.